Person

Klienditugi E-R 9-17

Tel 603 6060

epood@optimera.ee
Otsing
Filtrid
Sulge

Niiskete ja märgade ruumide plaatimine

Algaja plaatija vajab peale keraamiliste plaatide ja kvaliteetse plaatimissegu ka head tuju ning mõningaid abivahendeid.

Tööriistadest läheb vaja

 • loodi,
 • mõõdulinti,
 • harilikku pliiatsit,
 • peotäit kruve pikkusega 50 mm,
 • sirge servaga laudu või 150 mm laiusi kipsplaadi ääri,
 • vuuginööri või plaadiriste,
 • hammaskammi,
 • kellut,
 • seguämbrit,
 • segutrelli ja -visplit,
 • plaadilõikurit ja -puuri (muudetava läbimõõduga),
 • vuugikellut.

1) Plaatimist alusta seintest. Mõõda ära seina kõrgus ja jaga tulemus plaadi kõrgusega. Niimoodi saad teada, mitu plaadirida tekib. Ära unusta arvestada vuugi laiust plaatide vahel. Mõõda põrandast u poole plaadi kõrgus ja loodi abil tõmba pliiatsiga horisontaaljoon kogu plaaditavale alale. Nüüd kinnita kruvidega lauad või kipsiääred horisontaalselt seinale nii, et serv jääks joone peale. Sellega oled moodustanud endale esimese rea toe.

2) Mõõda plaatide asukohad horisontaaljoonel välja nii, et nurkadesse ei jääks tervet plaati ega väga kitsast plaadiriba. Märgi esimese täisplaadi asukoht toele. Mõõtes ja jagades arvesta läbiviikude (nt kraani torud) asukohti. Need oleks mõistlik rihtida plaadi keskele või nurka.

3) Sega valmis u 5–10 kg segu korraga. Kui oled plaate paigaldama juba harjunud, võid teha valmis ka suurema koguse. On väga tähtis jätta meelde, et plaatide paigaldamiseks seintele tuleb kasutada minimaalset ja põrandale maksimaalset näidatud veekogust. Kui veekogus on antud umbkaudu, tee seinasegu kuivem ja põrandasegu vedelam (ent mitte voolav!). Pea kindlasti kinni segu valmistamise õpetusest. Tänapäeva segud vajavad pärast veega segamist järelvalmimist u 5 minutit. Sel ajal tekivad segus olulised keemilised sidemed, mis tagavad segu head tööomadused ning hilisema tugeva liite seina/ põranda ja plaadi vahel. Pärast järelvalmimist sega segu veel kord korralikult läbi.

4) Segu seinale kandmiseks on mitu moodust. Algajal on lihtsaim tõsta segu kellu abil hammaskammile ja määrida see siis seinale, hoides kammi u 30º nurga all seina suhtes. Seejärel suru kammi hammastega pool vastu seina ja 45º nurga all hoides „kammi“ segu plaaditavale alale. Ära kammi korraga laiali liiga palju segu! Esimesed plaadid lähevad paika aeglaselt ja segu võib seetõttu kuivama hakata enne, kui jõuad plaadi segule sättida.

5) Suru plaat lahtikammitud segule ja nihuta seda kergelt külgsuunas. Piisab ka 0,5 mm nihkest. Järgmine plaat aseta eelmise kõrvale 0,5–1 mm lähemale, kui plaanitud. Suru plaat vastu seina ja lükka see kerge nihkega õigele kohale. Jälgi, et nihutamise ja surumise järel ei jääks seina ja plaadi vahele liiga vähe segu. Selleks et kontrollida, kas sa surud õigesti, tõmba üks plaat seinast lahti: selle tagakülg peab olema seguga kaetud 70–80% ulatuses.

6) Paiguta oma kohale kõik tervikplaadid ja alusta järgmist rida. Vuukide tekitamiseks suru plaatide vahele vuuginöör või -ristid. Töö ajal kontrolli loodiga ka seda, kas plaadid on pinnaga tasa.

7) Kui plaatimissegu saab vahepeal otsa, eemalda seinalt ettekammitud segu seniks, kuni teed uue koguse segu.

8) Paigalda kõigile seintele tervikplaadid, jättes nurgad ja torude läbiviigud esialgu plaatimata.

9) Kui täisplaadid on paigaldatud, hakka nurgaplaate mõõtu lõikama ja ükshaaval paigaldama. Üksikute plaaditükkide kinnitamiseks kammi segu plaadi tagaküljele. Sisenurkadesse jäta u 5 mm laiune paisumisvuuk. Selle täidad hiljem silikooniga või paigaldad juba plaatimise ajal sinna plastliistu. Välisnurkadele paigalda plastist nurgaliist. Viimasena eemalda tugilatid, täida kruviaugud silikooniga ja paigalda ka alumine plaadirida.

10) Vuuginöör ja plaadiristid on mõistlik eemaldada enne segu täielikku kivistumist. Seejärel kontrolli üle kõik vuugid ja plaatide servad, et seal ei oleks segujääke. Kui leiad jääke, eemalda need niiske lapi või pahtlilabidaga õrnalt kraapides.

11) Enne põranda plaatimist lülita põrandaküte välja ja lase aluspinnal maha jahtuda.

12) Põranda plaatimiseks tee natuke vedelam segu kui seina jaoks. Põrandapinnal peab segu katma üle 90% plaadi tagaküljest.

13) Mõõda välja plaatide jaotus ja alusta plaatimist trapi juurest, liikudes seinte poole. Arvesta, et seinte ääres tuleb plaate lõigata ja see võtab aega. Ära unusta kontrollida plaatide tasapinnalisust.

14) Seina ja põranda liitekohas jäta plaatide vahele u 5 mm paisuvuuk. Selle täidad hiljem silikooniga.

15) Plaatimissegud vajavad kõvenemiseks ja korralike keemiliste sidemete tekkimiseks 6–48 tundi kõvenemisaega, enne kui vuuke võib hakata täitma.

16) Vuugisegude puhul kasuta kindlasti vett hülgavaid (ingl aquastatic) tooteid. Nii tsemendipõhiste vuugitäidete kui ka silikoonide hulgas on hallituskindlad tooted tähistatud Microprotecti logoga.

17) Vuukimist alusta seintest. Soovitatav on selleks ajaks katta põrandapind kile või ehituspapiga, eriti juhul, kui seina vuugisegu värv erineb põranda omast.

18) Tõsta vuugitäide vuugikellule ja kanna seda ühtlaste tõmmetega seinale, hoides kellut u 30º nurga all. Kellutõmbed liikugu alt üles diagonaalis vuukide suhtes. Jälgi, et segu täidaks kõik vuugid. Alguses olgu segu pigem rohkem kui vähem. Viimaste diagonaalsete tõmmetega eemalda üleliigne segu ja liigu edasi järgmisele alale. Väldi nende vuukide täitmist, mida hiljem täidad silikooniga.

19) Põrandasegu tee vedelam. Selle pealekandmine sarnaneb seina vuukimisega.

20) Kui vuugisegu hakkab kuivama, pese hästi väljaväänatud käsnaga üleliigne segu maha. Põrandavuugid peavad jääma plaatidega ühte tasapinda, et tagada vee ühtlasem voolamine trapi suunas. Väldi liiga märja käsnaga pesemist, kuna on oht, et vuugisegu vedeldub ning pigment või kogu segu voolab vuugist välja.

21) Kui vuugisegu on kõvenenud, hõõru kõik seina- ja põrandapinnad kuiva lapiga üle ning eemalda tolm. Kui eemaldada vuugisegu tolm liiga vara, on oht, et pühid kuiva segu niiskesse vuuki ja seetõttu võib tekkida vuugis värvimuutus.

22) Paisuvuugid seinte ja põrandate vahel täida silikooniga. Selleks piira vuuk kahelt poolt soovitud laiuselt maalriteibiga. Paiguta vuugi põhja polüetüleenist nöör, et vältida silikooni nakkumist vuugi põhjaga ja hilisemat pragunemist. Lõpuks kanna silikoon vuuki. Vuuk viimistle nõgusaks vuugilabida, plastist teelusika või seebise näpuga. Seejärel eemalda kohe maalriteibid.

23) Kui kõik segud on kõvenenud ja ruum üle pestud, võid paigaldada sanitaartehnika. Jälgi, et paigaldamise käigus puuritavad tüübli ja kruviaugud saaksid veekindluse säilitamiseks täidetud silikooniga. Hoidu puurimast ja kruvimast kohtades, kus võib olla veetorusid või põrandaküttekaabel.

NB! Kuna ehitussegud ja viimistlusmaterjalid on kemikaalid, on soovitatav nendega töötades kanda nahka ja juukseid kaitsvat riietust. Segu valamisel ja segamisel peaks kandma tolmumaski ja kaitseprille.

Põhivead põrandate plaatimisel ehk miks plaadid lahti tulevad

1) Aluspind on puhastamata ja kruntimata (vesi imendub plaatimissegust juba paigaldamise ajal, keemilised sidemed ei jõua tekkida).

2) Aluspõrand on liiga „värske“ – järgi põrandasegu tootja juhiseid.

3) Kasutatud on põrandaküttele mittesobivat segu (nõrk nake, vähene painduvus).

4) Põrandat on looditud plaate paigaldades (segukammi triibud on plaadi tagaküljel selgelt näha või on segu liiga õhukeseks vajutatud). Aluspinna peaks enne plaatimist tasandama põrandasegudega. Plaatimissegu peab pärast plaadi paikasurumist katma seinapinnal vähemalt 70% plaadi tagaküljest, põrandal aga võiks katta 95%.

5) Segu on liiga palju ette „kammitud“ ja sellele on jõudnud tekkida enne plaadi paigaldamist koorik.

6) Plaatidevahelised vuugid ei kattu põranda paisu- ega konstruktsioonivuukidega. Kui plaat asetada ühe poolega aluspõrandale ja teisega tugimüürile (eriti sage viga ukseavades), tuleb see sealt varem või hiljem lahti.

 

Andres Mikli

Henkel Balti OÜ, Cereciti ehitussegude tootejuht

Artikkel ilmus esmakordselt ajakirjas Remondi ABC, nr 18