Person

Klienditugi E-R 9-17

Tel 603 6060

epood@optimera.ee
Otsing
Filtrid
Sulge

Osta Boschi harrastaja SOLO tööriist ja saa aku ja akulaadija TASUTA!

esmaspäev, 15. november 2021Kampaania toote valikuga saad tutvuda SIIT.

Kampaanias osalemise tingimused

Osaledes Boschi kampaanias EhituseABC kauplustes (edaspidi "kampaania"), nõustute käesolevate osalustingimustega.

Korraldaja

Promokampaania korraldaja on:

Robert Bosch OÜ

registrijärgse asukohaga aadressil

Kesk tee 10, Jüri, 75301 Harju maakond, Eesti

järgmiste kontaktandmetega:

Telefon: +372 654 9568

E-mail: tooriistad@bosch.com

(edaspidi "Bosch")

 

Kampaania periood

Kampaania kestab 15.11.2021 (00:00 CET) kuni 31.12.2021 (24:00 CET).

(edaspidi "kampaaniaperiood")

 

Kampaanias osalemine

Kampaanias osalemiseks toimige kampaaniaperioodil järgmiselt:

1) Eraisikuna ostke Eestis EhituseABC kauplustest või EhituseABC veebipoest https://www.ehituseabc.ee/ mis tahes Boschi DIY (roheline) PowerForAll 18V seeria akutööriist ilma aku ja laadijata (edaspidi "Kampaaniatooted"). Olenemata sellest, millised tooted soetate, registreerige tööriist(ad) pikendatud 3-aastase garantii saamiseks aadressil www.mybosch-tools.com - Eesti leheküljel (eraisikutele) ning saatke garantiisertifikaat ja ostutšeki koopia (sobib pilt ostu kviitungist või arvest) e-maili aadressile tooriistad@bosch.com ning taotlege akustardikomplekti, tootekoodiga 1600A00K1P (komplektis on 2,5Ah aku ja 3A laadija).

2) Akustardikomplekti saab taotleda ainult koos garantiitunnistuse ja ostutõendi koopiaga, mis peavad olema manustatud failidena e-kirjale, mis peab olema saadetud aadressile tooriistad@bosch.com. Stardikomplekti Teieni kulleriga kohaletoimetamiseks tuleb e-kirjale lisada Teie isiklik teave. Isiklik teave peaks sisaldama Teie täpseid andmeid: aadress (tänav, korteri nr, tänav, linn, piirkond, sihtnumber), Teie nime, perekonnanime, telefoni numbrit, e-posti aadressi ja paki vastuvõtva kontaktisiku nime, kontaktisiku telefoni numbrit ja kontaktisiku e-posti aadressi, juhul kui see erineb registreerunud isiku kontaktteabest (juhul kui erineb, on vajalik kulleri jaoks).

3) Kampaania toodete ostmine peab toimuma kampaaniaperioodi jooksul. Kampaanias osalevate toodete registreerimine peab toimuma hiljemalt 30 päeva jooksul peale kampaaniaperioodi lõppu.

 

Auhindade informatsioon

1600A00K1P stardikomplekt 18V akukomplekt PBA 18V 1x2,5 Ah + AL1830CV: https://www.bosch-diy.com/ee/et/p/stardikomplekt-18-v-25-ah-al-1830-cv-1600a00k1p-v39282

Täpsema info PowerForAll 18V süsteemi tööriistade kohta leiab siit: https://www.bosch-diy.com/ee/et/diy-tegijad/juhtmeta-toeoeriistad/18-v-akusuesteem-power-for-all

 

Kampaanias sobilikud osalejad ja osalemise eeltingimused, kohaletoimetamine

Kampaanias võivad osaleda kõik 18-aastased või vanemad füüsilised isikud. Boschi ja teiste reklaamikampaania elluviimisega seotud ettevõtete töötajad ei saa selles kampaanias osaleda. Kampaania on suunatud lõppkasutajatele. Käesolevate osalemistingimuste tähenduses on "tarbija" iga füüsiline isik, kes teeb ostutehingu eesmärkidel, mis on täielikult või peamiselt väljaspool selle isiku kaubandus-, äri-, käsitöö- või kutsetegevust, ja "ettevõtja" on ükskõik milline füüsiline või juriidiline isik kes tegutseb ostutehingut sõlmides kaubanduse, äritegevuse, käsitöö või kutsetegevusega seotud eesmärkidel, tegutsedes kas isiklikult või ettevõtja nimel või ülesandel teise isiku kaudu.

Iga isik võib nimetatud ajavahemiku jooksul osaleda reklaamikampaanias piiramatult

Seda kampaaniat ei tohi kombineerida teiste Boschi kontserni, eriti Robert Bosch EE kampaaniate ja allahindlustega. See kampaania kehtib ainult ühelt Eesti residendist jaemüüjalt ostetud kampaaniatoodete ostmisel. Ostulepingu tühistamise või sellest taganemise korral ei ole Teil õigust kampaanias osaleda. Kui tagastate tööriista, olete kohustatud tagastama ka Boschile preemia, juhul kui see on juba antud. Tagastamise nõue täidetakse vajadusel kehtivate seaduste alusel. Saadud preemiate edasimüük või levitamine ei ole lubatud.

Preemia tarnitakse tavaliselt 4 nädala jooksul pärast selle tellimist (kui pole märgitud teisiti). Bosch toimetab preemia kohale ainult Eesti-sisesele aadressile. Bosch tasub preemia kohaletoimetamise kulud. Preemiat ei saa vahetada, isiklikult kätte saada ega sularahas välja maksta.

 

Kontaktid

Kui Teil on kampaaniaga seotud lisaküsimusi, saatke Robert Bosch Eestile e-kiri aadressile: tooriistad@bosch.com

 

Vastutus

Preemiad tehakse Teile kättesaadavaks, välistades igasuguse tehase poolse lisagarantii. See aga ei kehti, kui garantiinõue puudutab hüvitist ja nõue põhineb Boschi raskel hooletusel või tahtlikul seadustest üleastumisel. Samuti jäävad kehtima hüvitisnõuded, mis tulenevad inimelude kaotusest, kehavigastustest või tervisekahjustustest või põhinevad tootevastutuse seadustest ja määrustest. Eelkõige ei ole Bosch kohustatud preemiaid välja vahetama ega parandama, vaid vaatab selle igal üksikjuhul üle.

Mitmesugust

Bosch jätab endale õiguse kõiki tingimusi igal ajal ilma ette teatamata muuta. Seetõttu on Teie enda huvides alati enne pakkumise kasutamist tutvuda osalustingimustega. Kui käesolevate osalustingimuste üksikud sätted on / või muutuvad kehtetuks või puudulikuks, siis ülejäänud sätete kehtivus ei muutu.

Bosch jätab endale õiguse kampaania mõjuval põhjusel lõpetada või ajutiselt peatada. See kehtib eelkõige juhul, kui kampaaniat ei saa õiguslikel või materiaalsetel põhjustel nõuetekohaselt läbi viia või seda ei saa enam tagada.

Teie ja Boschi vahelistele lepingulistele suhetele kohaldatakse Eesti seadusi. Kui olete tarbija, saate käesolevate osalemistingimuste osas algatada kohtumenetluse Eesti kohtutes.

Andmekaitse

Boschil on hea meel näha, et tunnete huvi meie ettevõtte, toodete ja kampaaniate vastu. Meie jaoks on teie privaatsuse kaitse isikuandmete töötlemisel ja kõigi äriandmete turvalisus olulised küsimused, mida me oma äriprotsessides arvesse võtame. Töötleme isikuandmeid konfidentsiaalselt ja alati kooskõlas seadusesätetega. Andmekaitse ja infoturve on meie ettevõtte poliitika lahutamatu osa.

 

Kontroller

Teie andmete töötlemise eest vastutav vastutav töötleja on Bosch; erandeid selgitatakse käesolevas andmekaitseteatises.

Isikuandmete kogumine, töötlemine ja kasutamine

Töödeldud andmekategooriad

Töödeldakse järgmisi andmekategooriaid:

- sideandmed (nt nimi, telefoninumber, e-posti aadress, aadress)

- lepingu põhiandmed (lepinguline suhe, toode või lepingulised huvid)

 

Põhiprintsiibid

Isikuandmed on kogu teave, mis on seotud tuvastatud või tuvastatava füüsilise isikuga, näiteks nimed, aadressid, telefoninumbrid, e-posti aadressid ning lepingulised, raamatupidamis- ja arveldusandmed, mis väljendavad isiku identiteeti.

Kogume, töötleme ja kasutame isikuandmeid (sealhulgas IP-aadresse) ainult siis, kui selleks on seaduslik alus või olete andnud meile selleks oma nõusoleku, näiteks registreerimisel.

 

Töötlemise eesmärgid ja õiguslik alus

Meie ja meie lepingulised teenusepakkujad töötleme teie isikuandmeid järgmistel töötlemise eesmärkidel:

- Kampaanias osalemine (õiguslik alus: lepingu täitmine)

- Enesereklaam ja kolmandate osapoolte reklaamimine, samuti turu-uuringud ja ulatuse analüüs seadusega lubatud ulatuses või nõusoleku alusel (õiguslik alus: nõusolek / meie õigustatud huvi otseturunduse suhtes tingimusel, et see vastab andmekaitse- ja konkurentsieeskirjadele).

- Toodete ja/või klientide küsitlused posti teel (õiguslik alus: õigustatud huvi toodete/teenuste täiustamise vastu, nõusolek).

- Toote- ja/või kliendiküsitlused e-posti ja/või telefoni teel, eeldusel, et olete need selgesõnaliselt lubanud (õiguslik alus: nõusolek).

- Uudiskirja saatmine adressaadi nõusolekul e-kirja või tekstisõnumi/MMS-i teel (õiguslik alus: nõusolek).

- Meie õiguste kaitsmine ja kaitsmine (õiguslik alus: meie õigustatud huvi oma õiguste kehtestamise ja kaitsmise vastu).

 

Registreerimine

Kui soovite kasutada teenuseid, mis nõuavad lepingu sõlmimist, palume Teil registreeruda. Registreerimisprotsess hõlmab lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks vajalike isikuandmete (nt eesnimi, perekonnanimi, sünniaeg, e-posti aadress, telefoninumber, aadress) ja muude vabatahtlikult esitatavate andmete kogumist. Kohustuslik teave on tähistatud tähega *.

 

Andmete edastamine teistele vastutavatele töötlejatele

Edastame teie isikuandmeid teistele vastutavatele töötlejatele ainult siis, kui see on vajalik lepingu täitmiseks, kui meil või kolmandal isikul on/on õigustatud huvi andmete edastamiseks või kui olete selleks oma nõusoleku andnud. Üksikasjad õigusliku aluse ja saajate ja/või saajate kategooriate kohta on toodud jaotises „Töötlemise eesmärgid ja õiguslik alus”. Lisaks võidakse andmeid edastada teistele vastutavatele töötlejatele, kui oleme selleks kohustatud seadusesätete või täitmisele pööratavate ameti- või kohtumääruste alusel.

 

Teenusepakkujad

Tellime välistelt teenusepakkujatelt selliseid ülesandeid nagu müügi- ja turundusteenused, lepingute haldamine ja maksete töötlemine. Oleme need teenusepakkujad hoolikalt valinud ja jälgime neid regulaarselt, eriti pidades silmas nende salvestatud andmete hoolikat käitlemist ja kaitsmist. Kõik teenusepakkujad on kohustatud hoidma konfidentsiaalsust ja järgima seadusest tulenevaid nõudeid. Teenusepakkujad võivad olla ka teised Boschi grupi ettevõtted.

 

Paki teade

Teie pakkidest teavitamiseks edastame lepingu täitmisel Teie e-posti aadressi või telefoninumbri (SMS-i suhtluseks) aadressile https://www.dpd.com/ee/et/. See ettevõte töötleb andmeid vastutava töötlejana.

 

Säilitusaeg; säilitusperioodid

Säilitame Teie andmeid nii kaua, kui see on vajalik Meie veebiteenuste ja nendega seotud teenuste osutamiseks, nii kaua, kuni Meil on Teie nõusolek Teie isikuandmete töötlemiseks või kuni Meil on õigustatud huvi neid täiendavalt säilitada (nt. võib olla õigustatud huvi postiturunduse vastu ka pärast lepingu täitmist). Pärast seda aega kustutame Teie isikuandmed, välja arvatud andmed, mille säilitamist peame jätkama juriidiliste kohustuste täitmiseks (nt maksu- ja äriõigusest tulenevate säilitustähtaegade tõttu oleme kohustatud säilitama nt. lepingud ja arved teatud perioodiks).

 

Turvalisus

Meie töötajad ja teenusepakkujad, keda me kasutame on kohustatud hoidma konfidentsiaalsust ja järgima kehtivate andmekaitsealaste õigusaktide sätteid.

Me rakendame kõiki vajalikke tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et tagada sobiv kaitsetase ja kaitsta Teie Meie poolt hallatavaid andmeid eelkõige tahtmatu või ebaseadusliku hävitamise, manipuleerimise, kaotsimineku, muutmise või volitamata avalikustamise ja volitamata juurdepääsu riskide eest. Meie turvameetmeid täiustatakse pidevalt vastavalt tehnoloogia arengule.

 

Kasutaja õigused

Kasutage oma õiguste kinnitamiseks järgmise lehe jaotises „Kontakt” olevaid üksikasju. Seda tehes veenduge, et Meil oleks võimalik Teid selgelt tuvastada.

 

Andmesubjekti õigus teabele ja juurdepääsuõigus

Teil on õigus saada Meilt teavet oma andmete töötlemise kohta. Selleks võite kinnitada oma juurdepääsuõigust oma isikuandmetele, mida me töötleme.

 

Õigus parandada ja kustutada

Võite nõuda Meilt ebaõigete andmete parandamist ja juhul, kui seaduslikud nõuded on täidetud, oma andmeid täiendada või kustutada.

See ei kehti andmete kohta, mis on vajalikud arvelduse ja raamatupidamise jaoks või mille kohta kehtivad juriidilised kohustused andmete säilitamiseks. Kui aga neile andmetele juurdepääsu ei nõuta, on selliste andmete töötlemine piiratud (vt allpool).

 

Töötlemise piiramine

Kui seadusest tulenevad nõuded on täidetud, võite taotleda Meilt oma andmete töötlemise piiramist.

 

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui olete andnud Meile nõusoleku oma andmete töötlemiseks, võite selle nõusoleku igal ajal tagasi võtta ja see kehtib ka edaspidiselt. See ei mõjuta Teie andmete töötlemise seaduslikkust kuni Teie nõusoleku tagasivõtmiseni.

 

Andmetöötluse vastuväide

Samuti on Teil õigus igal ajal oma nõusolek Teie andmete töötlemiseks tagasi võtta. Kui esitate vastuväite, lõpetame Teie andmete töötlemise, välja arvatud juhul, kui suudame vastavalt juriidilistele nõuetele tõendada, et töötlemise jätkamiseks on kaalukaid õigustatud põhjuseid, mis kaaluvad üles Teie õigused. 

 

Andmete teisaldatavus

Samuti on Teil õigus saada Meile edastatud andmeid struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormingus või nõuda nende andmete edastamist kolmandale osapoolele, kui see on tehniliselt teostatav.

 

Õigus esitada kaebus järelevalveasutusele

Teil on õigus esitada kaebus andmekaitseasutusele. Selleks võite võtta ühendust Teie elukoha või föderaalriigi andmekaitseasutuse või andmekaitseasutusega, kelle jurisdiktsiooni alla Me kuulume.

 

Võta Meiega ühendust

Kui soovite Meiega ühendust võtta, võite kasutada jaotises "Kontrollija" toodud aadressi.

Kasutage oma õiguste jõustamiseks järgmist linki: https://request.privacy-bosch.com/.

Andmerikkumistest teatamiseks kasutage järgmist linki: https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.

 

Teie isikuandmete töötlemise kohta soovituste ja kaebuste korral soovitame pöörduda meie andmekaitseametniku poole:

Andmekaitseametnik

Infoturve ja andmekaitse (C/ISP)

Robert Bosch GmbH

Postikood 300220

70442 Stuttgart

Saksamaa

või

e-post: DPO@bosch.com

 

Jäta kommentaar