Person

Klienditugi E-R 9-17

Tel 603 6060

epood@optimera.ee
Otsing
Filtrid
Sulge

BITUUMENKRUNT ULTIPRO G 18KG

Tootekood: A035747
Bränd: Ultipro

Pindade kruntimiseks.

Kasutamine:
Aluspind peab olema tugev, seotud ja valminud. Pinnalt eemaldada saaste ja nakkumist takistav kiht. Töödeldav pind peab olema puhastatud lumest, jääst ja härmatisest. Nõrga nakkuvusega ja kestendavad pinnad tuleb eemaldada ning kaitsta korrosiooni tõrjevahenditega. Pinna teravad servad tuleb ümardada. Vajaduse korral tuleb parandada pinna kahjustatud kohad, täites kõik praod mineraalse remondiseguga. Poorsed ja tugevalt imavad pinnad tasandada.
Puhastusaine lahusti. Mitte kasutada koos vahtpolüstürooliga. Valmistamis kuupäev etiketil või kaanel. Kasutada väljaspool ruume, töökohal tagada hea õhutamine.

Tootja ei vastuta kahju eest, mis on tekkinud materjalide kasutustehnoloogia eiramise tagajärjel.

H226 tuleohtlik vedelik ja aur.
H315 põhjustab nahaärritust.
H336 võib põhjustada unisust või peapööritust.
H412 ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime.
P102 hoida lastele kättesaamatus kohas.
P101 arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.
P280 kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
P210 hoida eemal soojusallikast/sädemetest/leekidest/kuumadest pindadest. – Mitte suitsetada.
P302+P352 NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga.
P301+P310 ALLANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSKESKUSE või arstiga. P331 MITTE kutsuda esile oksendamist.
P304+P340 SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada kannatanu värske õhu kätte ja asetada mugavasse puhkeasendisse, mis võimaldab kergesti hingata.
P403+P233 Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida mahuti tihedalt suletuna.

loe edasi ...
Bränd: Ultipro
55,00 €/tk
Ühiku (kg) hind: 3,06 €
1 tk = 18 kg

Kogus:

14-päevane tagastusõigus
Pindade kruntimiseks.

Kasutamine:
Aluspind peab olema tugev, seotud ja valminud. Pinnalt eemaldada saaste ja nakkumist takistav kiht. Töödeldav pind peab olema puhastatud lumest, jääst ja härmatisest. Nõrga nakkuvusega ja kestendavad pinnad tuleb eemaldada ning kaitsta korrosiooni tõrjevahenditega. Pinna teravad servad tuleb ümardada. Vajaduse korral tuleb parandada pinna kahjustatud kohad, täites kõik praod mineraalse remondiseguga. Poorsed ja tugevalt imavad pinnad tasandada.
Puhastusaine lahusti. Mitte kasutada koos vahtpolüstürooliga. Valmistamis kuupäev etiketil või kaanel. Kasutada väljaspool ruume, töökohal tagada hea õhutamine.

Tootja ei vastuta kahju eest, mis on tekkinud materjalide kasutustehnoloogia eiramise tagajärjel.

H226 tuleohtlik vedelik ja aur.
H315 põhjustab nahaärritust.
H336 võib põhjustada unisust või peapööritust.
H412 ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime.
P102 hoida lastele kättesaamatus kohas.
P101 arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.
P280 kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
P210 hoida eemal soojusallikast/sädemetest/leekidest/kuumadest pindadest. – Mitte suitsetada.
P302+P352 NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga.
P301+P310 ALLANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSKESKUSE või arstiga. P331 MITTE kutsuda esile oksendamist.
P304+P340 SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada kannatanu värske õhu kätte ja asetada mugavasse puhkeasendisse, mis võimaldab kergesti hingata.
P403+P233 Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida mahuti tihedalt suletuna.
Ühiku netokaal:
18,000 kg
Kogukaal:
18,700 kg
Pakendi mõõtmed:
30,00 x 30,00 x 38,00 cm
Kui Te avastate, et ostetud toode Teile mistahes põhjusel ei sobi, on Teil õigus toode tagastada 14 päeva jooksul alates toote kättesaamisest. Täpsemat infot tagastamise kohta loe siit